ОПИС ДОСВІДУ РОБОТИ


Анотація педагогічного досвіду роботи
вчителя англійської мови Сінкіної Катерини Володимирівни


      Темпи розвитку сучасного суспільства вимагають майже миттєвої адаптації до змін, що відбуваються у нашій державі та в світі. Одним з пріоритетних завдань сучасної освіти є формування філософії сучасного європейця, здатного до постійної самоосвіти, «навчання упродовж життя». Крім того, стає дедалі важливіше навчити дитину орієнтуватися, не розгубитися в неосяжному інформаційному просторі, оцінювати і аналізувати інформаційний потік, ставити перед собою реальні цілі і задачі й шукати шляхи їх вирішення. У зв`язку з цим проблемою, над якою працюю, я обрала: "Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках англійської мови".
       Актуальність теми зумовлена необхідністю підвищення ефективності навчання, як передумови для формування активної творчої особистості здатної орієнтуватися у сучасному інформаційному просторі, здійснювати самоосвітню діяльність, гідно презентувати результати своєї праці, формувати, висловлювати й аргументувати власну думку іноземною мовою.
Можна багато дискутувати з приводу ефективності та доцільності використання інформаційних технологій на уроках, але не використовувати їх було б безглуздям. Можливості сучасного уроку й системи освіти взагалі значно розширюються завдяки використанню мультимедійних, інтерактивних технологій, Інтернету. Сьогодні перед педагогами стоїть важливе завдання – виховати та підготувати молодь, спроможну активно увийти в якісно новий етап розвитку сучасного суспільства, пов’язаний з інформацією. Ні для кого не є новиною, що дитина опановує комп’ютер раніше, ніж навчається грамотно писати та читати. Згідно з сучасною концепцією навчання, дедалі більше уваги надається оптимізації та індивідуалізації шкільної освіти.
        Голова правління АТ “Diawest”, що є лідером серед національних виробників комп’ютерів, Анатолій Балюк завжди стверджував: «Саме діти – справжні рушії прогресу. Вони вміють безпомилково визначати, які напрями розвитку науки, техніки та суспільства в цілому є найбільш прогресивними.»
       Мета моєї професійної діяльності є цілісний розвиток особистості учня, його духовних, емоційних, естетичних і творчих задатків, формування не лише інтелектуальних здібностей, але й навичок та умінь користуватися мовою як засобом спілкування, прагнення до самоосвіти і самовдосконалення.
      Досягнення мети передбачає вирішення таких завдань:
 •  визначення ролі інформаційно-комунікаційних технологій у розвитку комунікативної компетенції, соціокультурних і соціолінгвістичних знань, умінь та навичок;
 •  пошук та використання інноваційних технологій, форм і прийомів, які б найефективніше залучали учнів до пошукової та творчої діяльності;
 •  залучення учнів до проектної, пошукової, самостійної діяльності завдяки використанню інформаційно-комунікаційних технологій;
 •  забезпечення прозорості навчального процесу за допомогою застосування засобів синхронної комунікації під час уроків.
      Під час розв’язання поставлених завдань я використовувала такі методи дослідження:
 •  аналіз навчального плану, чинної програми з англійської мови; загальноосвітньої школи та школи з поглибленим вивченням англійської мови;
 •  опрацювання літератури про вивчення та методи впровадження ІКТ у навчальний процес;
 •  аналіз та узагальнення досвіду використання ІКТ на уроках англійської мови;
 •  аналіз результатів виконання, взаємооцінки та презентації проектних робіт учнів у вигляді презентацій PowerPoint ;
 •  аналіз оцінки батьків, які брали участь у відкритих онлайн уроках, проведених за допомогою засобу синхронної комунікації Skype;
 •  аналіз результатів учнів після уроків, проведених з використанням сайту http://lingualeo.com 
 •  організація навчання за допомогою програмного продукту, який йде у комплекті з підручником Pearson Longman «Challenges 3» та визначення результатів цього навчання.
      Отже, я вважаю доцільним використовувати інформаційно-комунікаційні технології на будь-якому етапі уроку, на різних етапах вивчення теми. Це сприяє розвитку усного мовлення, читання, аудіювання, а також засвоєнню граматичних структур, фонетичних явищ, активізації лексичних одиниць тощо. Так, починаючи урок або нову тему, часто мотивую пізнавальну діяльність учнів, пропонуючи їм переглянути відеоряд, слайд-шоу або прослухати аудіозапис. Для фонетичної та лінгвістичної зарядки я добираю або сама складаю віршики, лічилочки, пов’язані з тематичним матеріалом, ілюструю їх.
      Основна частина уроку також супроводжується відеосюжетами, аудіозаписами, фотодокументами, таблицями, схемами, презентується у вигляді слайдів. Мультимедійні технології дозволяють подати учням набагато більше інформації, ніж на традиційному уроці. Завдяки впровадженню інформаційно-комунікаційних технологій я маю змогу урізноманітнювати форми подання матеріалу та типи навчальних завдань, вправи, тести. Широко використовую індивідуальні картки, ілюстровані завдання. Урок узагальнення знань я проводжу у вигляді вікторини, яку візуалізую за допомогою презентації, а тематичний контроль за допомогою навчальної програми «Challenges 3», яка йде у комплекті з підручником. До деяких уроків готую мультимедійний супровід, розрахований на тематичний модуль. На кожному з уроків тематичного блоку учні повторюють матеріал попередніх слайдів і знайомляться з новою інформацією, що розміщена на наступних слайдах. Таким чином, реалізується принцип послідовності, наочності, повторення, міцного оволодіння знаннями і навичками. Таке оформлення уроків передбачає інтригу, учням цікаво, що вони побачать на наступних сторінках. Отже, підготовка і використання мультимедійного супроводу у формі тематичних блоків посилює мотивацію навчання і, звичайно, допомагає вчителю, оскільки слугує своєрідною формою опорного конспекту. Проте, я намагаюся стежити за тим, щоб уроки не були переобтяжені використанням інформаційно-комунікаційних технологій, часто змінюю види і форми роботи на уроці. Використовую традиційні методики і прийоми навчання: вправи, спілкування з учителем, робота в групах, виконання індивідуальних завдань, дидактичні ігри тощо. Хоча також проводжу і уроки на яких учні працюють суто за допомогою ІКТ. Це уроки на сайті http://lingualeo.com, тематичні уроки у програмному середовищі «Challenges 3».
       
       Використання інформаційно-комунікаційних технологій дає мені змогу проводити як звичайні, так і нестандартні уроки. Характерною рисою моїх уроків є використання інтерактивних прийомів, форм навчальної діяльності учнів. Координую взаємодію учнів між собою, поставивши перед ними завдання спільно розв'язувати проблему на основі аналізу обставин і відповідної ситуації. Ці прийоми значно підвищують самостійність роботи школярів, активізують їхню розумову і пізнавальну діяльність.
       З метою формування комунікативної компетентності на уроках організовую диспути, створюю проблемні ситуації, пропоную творчі завдання. Наприклад, прошу висловити власну думку про пісню, фільм, вірш. Практикую завдання: «Прочитайте коментарі до відеофрагменту, який ви щойно переглянули, і висловіть власну думку щодо побаченого».

Постійно працюю над підвищенням фахового рівня, педагогічної майстерності. Для цього користусь сайтами: http://www.alison.com , http://businessenglishpod.com , http://ukcatalogue.oup.com (Oxford University Press), http://puzzle-english.com та іншими. Використовую набуті знання у своїй педагогічній практиці, а саме: проводжу дистанційні консультації, відкриті заходи за допомогою таких засобів синхронної комунікації, як Skype та Google+, створюю презентації для подання нового матеріалу та перевірки опрацьованих учнями проектних робіт, веду власний блог, як засіб подання та розповсюдження нового матеріалу (адреса блогу: http://sinkinakaterynateach.blogspot.com).
Також я є координатор роботи шкільного сайту. Викладала спецкурси «Літературна мозаїка» у І гімназійному класі, «Ділова англійська мова», «Технічний переклад» в VI гімназійному класі, а також "Основи медіаграмотності" у 9 класі . Моя учениця є призером міського етапу захисту науково-дослідницьких робіт МАН.

Я вивчаю досвід відомого у багатьох країнах і не тільки Європи, а й у Африці, Японії, Індії, Китаї, Штатах, Азії та Тайланді т'ютора Річарда Грехема. Який заснував власну методику викладання англійської мови. Він закінчив з відзнакою університ Лідса а також університет імені Джозефа Фур'є в Греноблі, Франція. Він також викладав теорію наукових проектів НАСА, працював у трьох школах Японії, а у 2000 році засновув Genki English - програму викладання англійської мови, яка виявилась настільки ефективною, що влада Тайланду профінансувала цей проект та зробила цю програму основою викладання у всі державних школах країни.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Вчимось цікаво