неділя, 28 грудня 2014 р.

1. Доцільність використання інформаційно – комунікаційних технологій на уроках англійської мови в 7 / II гімназійному класах.Можна багато дискутувати з приводу ефективності та доцільності використання інформаційних технологій на уроках, але не використовувати їх було б безглуздям. Можливості сучасного уроку й системи освіти взагалі значно розширюються завдяки використанню мультимедійних, інтерактивних технологій, Інтернету. Сьогодні перед педагогами стоїть важливе завдання – виховати та підготувати молодь, спроможну активно включатися в якісно новий етап розвитку сучасного суспільства, пов’язаний з інформацією. Ні для кого не є новиною, що дитина опановує комп’ютер раніше, ніж навчається грамотно писати та читати. Згідно з сучасною концепцією навчання дедалі більше уваги надається оптимізації та індивідуалізації шкільної освіти.

Голова правління АТ “Diawest”, що є лідером серед національних виробників комп’ютерів, А.Балюк “… завжди стверджував, що саме діти – справжні рушії прогресу. Вони вміють безпомилково визначати, які напрями розвитку науки, техніки та суспільства в цілому є найбільш прогресивними.” Він впевнений, що саме завдяки використанню інформаційних технологій в освіті діти “…зростатимуть по-справжньому сучасними людьми, без комплексу провінційності, властивого старшим поколінням, і, взагалі, повірять у власні сили, що в зрілому віці допоможе їм ефективно використовувати власний інтелектуальний потенціал на благо суспільства, відстоювати почуття власної гідності, творчо працювати й перемагати в найрізноманітніших ситуаціях – словом, набувати рис справжнього європейця”.

В Україні використання інформаційних технологій у навчальному процесі, окрім уроків інформатики, почалося чотири – п’ять років тому. До цього мало хто використовував інформацію з Інтернету з дидактичною метою. Але за останні роки наше суспільство зробило крок уперед.

Останнім часом методика викладання іноземних мов зазнала певних змін відносно організації процесу навчання, методів навчання, його структури та змісту. На сьогоднішній день найпоширенішим та дієвим методом викладання та навчання іноземних мов, безперечно, є комунікативно-орієнтований, який максимально наближений до реальних умов іншомовної середи. Одним із засобів реалізації цього методу є активне застосування комп'ютерних технологій, тому що саме вони відкривають доступ до нових джерел інформації, активізують навчально-пізнавальну діяльність студентів, скорочують час вивчення мови, дають нові можливості для розвитку професійних навичок та їх вдосконалення, значно підвищують ефективність самостійної роботи, а також допомагають реалізувати нові методи та форми навчання. Тому перед спеціалістами в галузі комп'ютерних технологій, лінгвістами, методистами та викладачами іноземних мов виникла необхідність створення якісних навчаючих та контролюючих програм, які отримали назву мультимедійні програми.

Немає потреби нагадувати зайвий раз про можливості комп'ютера. Загальновизнано, що це - самий потужний засіб, який будь-коли використовував педагог.

Разом з тим вже є досить багатий досвід та цікаві й важливі дослідження застосування інформаційних технологій у навчальному процесі. Цей досвід вимагає уважного вивчення й аналізу.

До висновку про те, що навіть сама передова технологія приводить до успіху тільки при активній ролі людини як суб'єкта пізнання, прийшли після проведення експериментальних заходів щодо впровадження комп'ютера в систему освіти Кенії Бенджамен М.Макад і Брайан Рей. Вони стверджують,що введення комп'ютерів сприяло поліпшенню всіх сторін навчального процесу .

Розробивши спеціальну методику для оцінки навчальних програм, співробітники Національного інституту наукових досліджень прийшли до висновку, що недостатньо ввести комп'ютери й програмне забезпечення в навчальні заклади. Необхідно, щоб вчителі перейнялися ідеєю їхнього використання. Зміцнюючи віру вчителів у високоякісну продукцію, оцінка засобів програмного забезпечення підтримує їхній інтерес до нових технологій .

Відповідаючи на запитання про ефективність впровадження комп'ютера в навчальний процес, Дейв Ф.Съюзел і Девид Р.Ротерей виділяють дві категорії. Перша - з успішності по окремих предметах, тобто забезпечення орієнтованого на результат підходу. Застосування ЕОМ у цьому випадку в основному пов'язане з діючими навчальними програмами і його метою є полегшити, прискорити й зробити більше доверешеним процес навчання. Друга - розвиток загальних когнітивних здатностей: вирішувати поставлені завдання, самостійно мислити, володіти комунікативними навичками (збір, аналіз, синтез інформації), тобто основна увага приділяється процесам, що лежать в основі формування тієї або іншої навички. Найбільш відомий представник цього підходу Пейперт вважає, що комп'ютери дають можливість розвивати загальні когнітивні навички у широкому колі навчальних дисциплін і розробляти нові та більш продуктивні методи навчання.

Отже, я вважаю доцільним використовувати інформаційно-комунікаційні технології на будь-якому етапі уроку, на різних етапах вивчення теми. Це сприяє розвитку усного мовлення, читання, аудіювання, а також засвоєнню граматичних структур, фонетичних явищ, активізації лексичних одиниць тощо. Так, починаючи урок або нову тему, часто мотивую пізнавальну діяльність учнів, пропонуючи їм переглянути відеоряд, слайд-шоу або прослухати аудіозапис. Для фонетичної та лінгвістичної зарядки я добираю або сама складаю віршики, лічилочки, пов’язані з тематичним матеріалом, ілюструю їх. 

Основна частина уроку також супроводжується відеосюжетами, аудіозаписами, фотодокументами, таблицями, схемами, презентується у вигляді слайдів. Мультимедійні технології дозволяють подати учням набагато більше інформації, ніж на традиційному уроці. Завдяки впровадженню інформаційно-комунікаційних технологій я маю змогу урізноманітнювати форми подання матеріалу та типи навчальних завдань, вправи, тести. Широко використовую індивідуальні картки, ілюстровані завдання. Урок узагальнення знань я проводжу у вигляді вікторини, яку візуалізую за допомогою презентації, а тематичний контроль за допомогою навчальної програми «Challenges 3», яка йде у комплекті з підручником. До деяких уроків готую мультимедійний супровід, розрахований на тематичний модуль. На кожному з уроків тематичного блоку учні повторюють матеріал попередніх слайдів і знайомляться з новою інформацією, що розміщена на наступних слайдах. Таким чином, реалізується принцип послідовності, наочності, повторення, міцного оволодіння знаннями і навичками. Таке оформлення уроків передбачає інтригу, учням цікаво, що вони побачать на наступних сторінках. Отже, підготовка і використання мультимедійного супроводу у формі тематичних блоків посилює мотивацію навчання і, звичайно, допомагає вчителю, оскільки слугує своєрідною формою опорного конспекту. Проте, я намагаюся стежити за тим, щоб уроки не були переобтяжені використанням інформаційно-комунікаційних технологій, часто змінюю види і форми роботи на уроці. Використовую традиційні методики і прийоми навчання: вправи, спілкування з учителем, робота в групах, виконання індивідуальних завдань, дидактичні ігри тощо. Хоча також проводжу і уроки на яких учні працюють суто за допомогою ІКТ. Це уроки на сайті http://lingualeo.com, блог – проекти, тематичні уроки у програмному середовищі «Challenges 3».

Використання інформаційно-комунікаційних технологій дає мені змогу проводити як звичайні, так і нестандартні уроки.

З метою формування комунікативної компетентності на уроках організовую диспути, створюю проблемні ситуації, пропоную творчі завдання. Наприклад, прошу висловити власну думку про пісню, фільм, вірш. Практикую завдання: «Прочитайте коментарі до відеофрагменту, який ви щойно переглянули, і висловіть власну думку щодо побаченого».

Немає коментарів:

Дописати коментар

Вчимось цікаво